Pääsivu
  Hallitus
  Toimintaa
  Jäsentiedotteet
  Kannatusjäsenet
  Kannustusstipendi
  Matka-apurahat
  Historiikki  
  Linkkejä
  Kirja
 
 

SUOMEN MASSASPEKTROMETRIAN SEURAN KANNUSTUSSTIPENDI 2017

Suomen Massaspektrometrian Seura julistaa haettavaksi 1500 € kannustusstipendin.

Stipendi myönnetään Suomen Massaspektrometrian Seuran jäsenelle, jonka menestyksekäs massaspektrometriaa sisältävä väitöskirjatyö on valmistunut 1.1.2016-31.12.2016 välisenä aikana. Stipendin saamisen edellytyksenä on, että opinnäyte on suoritettu suomalaisessa yliopistossa.

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella yhden sivun pituisella hakemuksella, jossa kuvataan lyhyesti väitöskirjaan liittyvä tutkimustyö ja sen merkitys yleisesti. Hakemukseen liitetään seuraavat dokumentit:

1. Kopio väitöskirjasta
2. Kopio vastaväittäjän lausunnosta sekä väitöskirjan mahdollisesta arvostelusta
(esim. ote tiedekuntaneuvoston pöytäkirjasta)
3. Lyhyt ansioluettelo sisältäen hakijan julkaisuluettelon (1-2 sivua)

Stipendihakemukset liitteineen osoitetaan Suomen Massaspektrometrian Seuran hallitukselle ja toimitetaan sähköpostitse pdf-dokumentteina osoitteeseen fmss(at)fmss.fi.

Yksi painettu kopio väitöskirjasta pyydetään lisäksi lähettämään postitse osoitteeseen Martin Söderström, Kemian laitos, PL 55, 00014 Helsingin yliopisto.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 24.3.2017.

Seuran hallituksen valitsema stipendinsaaja julkistetaan Seuran vuoden 2017 kevätkokouksessa. Stipendinsaajalle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti ennen kevätkokousta.

Lisätietoja stipendiasiassa antaa puheenjohtaja Martin Söderström (puh. 040-7270269, fmss(at)fmss.fi

-----------------------------------------

Vuoden 2017 kannustusstipendi myönnettiin Marica Engströmille Turun yliopistosta. Hänen väitöskirjansa aihe oli "Understanding the bioactivity of plant tannins: developments in analysis methods and structure-activity studies"

Väitöskirja löytyy PDF-muodossa täältä

Aikaisemmat stipendinsaajat