Pääsivu
  Hallitus
  Toimintaa
  Kannatusjäsenet
  Kannustusstipendi
  Matka-apurahat
  Historiikki  
  Linkkejä
  Kirja
 
 

SUOMEN MASSASPEKTROMETRIAN SEURAN
MATKA-APURAHAT 2019

Matka-apurahat suuruudeltaan 500 EUR ovat saaneet

Juuso Laitila, Turun yliopisto
Tia Lohtander, Aalto-yliopisto
Sofia Otaru, Helsingin yliopisto
Jaakko Teppo, Helsingin yliopisto

Matka-apurahojensaajat edellisiltä vuosilta