Pääsivu
  Hallitus
  Toimintaa
  Jäsentiedotteet
  Kannatusjäsenet
  Kannustusstipendi
  Matka-apurahat
  Historiikki  
  Linkkejä
  Kirja
 
 

SUOMEN MASSASPEKTROMETRIAN SEURAN
MATKA-APURAHAT 2017

Suomen Massaspektrometrian Seura julistaa haettavaksi 5 kpl 300 euron matka-apurahoja vuodelle 2017.

Matka-apurahoja voidaan myöntää suomalaisten yliopistojen jatko- tai perustutkinto-opiskelijoille, jotka suunnittelevat kokousmatkaa vuodelle 2017. Ehtona on, että opiskelijalla on kokouksessa oma suullinen tai posteriesitys, ja että opiskelija on Suomen Massaspektrometrian Seuran jäsen.

Matka-apurahoja haetaan vapaamuotoisella yhden sivun pituisella hakemuksella. Hakemukseen liitetään lisäksi hakijan ansio- ja julkaisuluettelo (1-2 sivua) ja siihen voidaan liittää myös kokousabstrakti tai sen hahmotelma. Päätöksissä otetaan huomioon hakijan tieteelliset ansiot, opintomenestys sekä tutkimusaiheen ja kokouksen aihepiirin merkitys massaspektrometrialle.

Matka-apurahahakemukset liitteineen osoitetaan Suomen Massaspektrometrian Seuran hallitukselle ja toimitetaan seuran puheenjohtajalle sähköpostitse yhtenä pdf-dokumenttina osoitteeseen fmss(at)fmss.fi.

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 24.3.2017.

Päätökset matka-apurahoista tehdään Suomen Massaspektrometrian Seuran hallituksen kokouksessa tammikuussa 2017. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Matka-apurahat maksetaan matkan jälkeen yhden sivun pituista matkaraporttia vastaan. Raporttiin liitetään kokousabstrakti.

Lisätietoja matka-apurahoista antaa puheenjohtaja Martin Söderström (puh. 040-7270269, fmss(at)fmss.fi).

Aikaisemmat matka-apurahojen saajat