Pääsivu
  Hallitus
  Toimintaa
  Kannatusjäsenet
  Kannustusstipendi
  Matka-apurahat
  Historiikki  
  Linkkejä 
  Kirja
 
 

SUOMEN MASSASPEKTROMETRIAN SEURA
FINNISH MASS SPECTROMETRY SOCIETY (FMSS)

Suomen Massaspektrometrian Seura ry on rekisteröitynyt vuonna 2007 (rek.nro: 197.747, Y-tunnus: 1994928-3). Sen edeltäjänä toimi vuonna 1980 perustettu Suomen Kemian Seuran Massaspektrometriajaosto.

Seura toimii valtakunnallisena yhdyssiteenä massaspektrometrian parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä. Seuran tavoitteena on edistää jäsenten keskinäistä kanssakäymistä sekä massaspektrometrian tuntemusta.

Seura kuuluu kansainväliseen massaspektrometrian kattojärjestöön International Mass Spectrometry Foundation (IMSF) ja sillä on edelleen jaostoasema Suomalaisten Kemistien Seurassa.

Seura järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, teemasymposiumeja, yritysvierailuja ja laite-esittelyjä sekä kansallisia ja kansainvälisiä konferensseja.

Seuran jäsenyyttä voivat hakea kaikki massaspektrometriasta kiinnostuneet henkilöt ja yritykset. Seuralla on tällä hetkellä 705 henkilöjäsentä ja kuusi kannatusjäsenyritystä.

Vuonna 2022 henkilöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua ja kannatusjäsenten jäsenmaksu on 200 €.

Oheisesta linkistä avautuu jäsenhakemuskaavake henkilöjäsenille. Lähetä se täytettynä sähköpostitse seuran sihteerille (yhteystiedot löydät täältä). Hakemukset hyväksyy seuran hallitus.

Halutessasi seuran kannatusjäseneksi ota myös yhteyttä seuran sihteeriin.

 Jäsenhakemuskaavake

 Seuran säännöt


AJANKOHTAISTA

Ajankohtaista ympäristöanalytiikkaa